חברת  Dun & Bradstreet Corporationהעוסקת במתן שירותי מידע מסחרי ועסקי גלובלי, חתמה לאחרונה ׁ(23.04.18) על הסדר עם רשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC), שבמסגרתו הסכימה לשלם כ-9 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים (חוק ה-FCPA). 

האישומים נוגעים לתשלומי שוחד לעובדי ציבור שביצעו שתי חברות בת של D&B בסין - HDBC ו- Roadway בין השנים 2006-2012 כדי להשיג או לשמר פעילות עסקית בסין. עפ"י ממצאי ה-SEC, חברות אלה השתמשו בסוכנים שדרכם הועברו התשלומים לעובדי ציבור סיניים, וזאת בתמורה לקבלת מידע פיננסי ואישי על יחידים, אשר הגישה אליו הוגבלה לגורמי מינהל וממשל סיניים בלבד. אותם תשלומים הוסוו והוצגו בצורה כוזבת כתשלום עבור הוצאות עסקיות לגיטימיות, או כהוצאות שיווק ופרסום. 

בספטמבר 2012, משרד התובע הכללי של שנחאי הגיש כתב אישום נגד Roadway וחמישה עובדים לשעבר בחברה בעבירות של השגת מידע אישי בניגוד לחוק על אזרחים סיניים. Roadway נקנסה ב-160,000 דולר, ועל אותם עובדים לשעבר נגזרו עונשי מאסר.  

בהודעת ה-SEC  נקבע כי למרות ש- D&B חשדה בכך שמתקיימת פרקטיקה של מתן שוחד לעובדי ציבור ע"י חברות הבת, היא כשלה לגבש וליישם בקרות פנימיות שיאתרו וימנעו את העבירות, דבר שאפשר את המשך מתן השוחד. עם זאת, במסגרת ההסדר ה-SEC התחשבה בעובדה שהחברה דיווחה מרצונה על ההפרות, שיתפה פעולה עם החקירה ונקטה צעדים לתיקון הליקויים, לרבות הפסקת הפעילות העסקית של Roadway, תיקון המדיניות הגלובלית למניעת שוחד והכפלת גודלה של פונקציית הציות התאגידי.  

פורסם 25-04-2018