הפרלמנט האירופי אישר ביום חמישי האחרון (19.04.18) את הדירקטיבה החמישית של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר מרחיבה את הדירקטיבה הקיימת למגזרים נוספים ומשלבת בה שורת רפורמות נוספות, לרבות הטלת חובות זיהוי על נותני שירותים במטבעות וירטואליים. הדירקטיבה החדשה, שהתקבלה בעקבות הסכם בין הפרלמנט האירופי לנציבות האירופית, נועדה ליישם צעדים נוספים במסגרת המאבק במימון טרור, בתגובה לפיגועי הטרור שהתחוללו באירופה בשנים האחרונות, וכן להקשיח את המאבק בהעלמות מס, על רקע המידע שנחשף ב"מסמכי פנמה".  

להלן עיקר השינויים המופיעים בדירקטיבה החמישית: 

• מתן גישה ציבורית למידע על נהנים סופיים בחברות שפועלות בתחומי האיחוד האירופי, על מנת להיאבק בחברות קש המוקמות כדי להלבין כספים, להסתיר עושר פיננסי ולהעלים מס. בנוסף, תוענק גישה ציבורית למידע על נהנים סופיים בנאמנויות לכל מי שמסוגל להוכיח "עניין לגיטימי" (legitimate interest) במידע זה, דוגמת עיתונאים חוקרים וארגונים לא ממשלתיים.

• הטלת חובות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור על זירות להמרת מטבעות וירטואליים וספקים של ארנקי קסטודיאן (custodian wallet), לרבות חובה לרישום כנותני שירותים במטבעות וירטואליים ודרישות לביצוע הליך "הכר את הלקוח". 

• הרחבת הדירקטיבה ליועצי מס וסוחרי אמנות.  

• הורדת הסף הכספי לזיהוי מחזיקי כרטיסים נטענים (prepaid cards) מ-250 אירו ל-150 אירו. 

• קביעת קריטריונים מחמירים יותר להגדרת מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון; ביצוע בקרות מוגברות על פעולות פיננסיות ועסקאות הקשורות לאזרחים של מדינות בסיכון. 

• הגנה על חושפי שחיתויות אשר מדווחים על עבירות הלבנת הון. 

הדירקטיבה המעודכנת תיכנס לתוקף שלושה ימים לאחר פרסומה ברשומות האיחוד האירופי. בשלב הבא, מדינות האיחוד יידרשו לאמץ את הדירקטיבה במסגרת החוקים המקומיים שלהן תוך 18 חודשים. 

פורסם 22-04-2018