משרד הביטחון הפיץ אתמול (17.04.18) צו הכרזה זמנית שנחתם ע"י שר הביטחון ב-12.04.18 כנגד ארגון ממזרח ירושלים בשם "מוסד אילייה" (Elia Association For Youth). 

שמות הארגון בתעתיק מערבית לעברית: 

- מואססת איליה לתנמיית א-שבאב

- ג'מעית איליא ללשבאב

בכלי התקשורת נמסר כי ההחלטה התקבלה בהמלצת השב"כ, לאחר שמידע שנאסף על ידיו הצביע על כך כי למרות שהמוסד מוגדר כמתנ"ס לצעירים, הוא פועל מטעמו של ארגון "החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין", ועל פי החשד נועד לקדם את פעילותו של ארגון זה בירושלים.  

פורסם 18-04-2018