היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) הודיעה אתמול (11.04.18) על יישום תקנות המטילות חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים (providers   digital currency exchange – DCEs) הפועלים באוסטרליה, לרבות במטבע הביטקוין. 

בהתאם לכך, נותני שירותים במטבעות דיגיטליים נדרשים מעתה ואילך להירשם אצל AUSTRAC ולעמוד בדרישות הרגולציה בדומה לשאר נותני השירותים והגופים המפוקחים ע"י AUSTRAC, לרבות: איסוף מידע מזהה על הלקוחות, מעקב וניטור אחר עסקאות, דיווח על פעולות במזומן מעל 10,000 דולר אוסטרלי ודיווח על פעולות חשודות. 

התקנות החדשות פורסמו בעקבות תיקון לחוק איסור הלבנת הון באוסטרליה שהתקבל בחודש דצמבר האחרון, אשר קבע כי נותני שירותי המרה במטבעות דיגיטליים יהיו נתונים לפיקוח של AUSTRAC, יהיו מחויבים להגיש בקשה לקבלת רישיון פעילות מהרגולטור, ולאחר קבלתו יהיו רשומים במאגר ייעודי שיוקם לצורך כך (Digital Currency Exchange Register). נוסף על כך, החוק החדש קבע עונש מאסר של שנתיים ו/או קנס כספי על חברה שתימצא אשמה במתן שירותים במטבעות דיגיטליים ללא קבלת רישיון מתאים. 

מנכ"לית Nicole Rose, AUSTRAC, אמרה כי התקנות החדשות ישפרו את יכולותיה של AUSTRAC לסייע ל- DCEs ליישם מערכות ובקרות להפחתת סיכוני הלבנת הון, מימון טרור ופשעי סייבר. היא הוסיפה כי ככלל, סקטור נותני השירותים במטבעות דיגיטליים באוסטרליה מקדם בברכה את הרגולציה החדשה, כיוון שהוא מכיר בכך שהרפורמה בחוק תסייע להם להתגונן מפני הלבנת הון ומימון טרור, וכן תחזק את אמון הציבור והצרכנים בסקטור זה. 

פורסם 12-04-2018