הרשות המפקחת על המערכת הפיננסית באוסטריה (FMA) הודיעה לאחרונה ׁ(30.03.18) כי הטילה קנס בסך 2,748,000 אירו על הבנק האוסטרי Raiffeisen Bank International (RBI) בגין הפרת החובות הנוגעות לבדיקות נאותות למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

עפ"י ההודעה, הבנק כשל לאמת בצורה נאותה את זהותם של נהנים סופיים בחשבונות המתנהלים בבנק, ולהשיג את המידע והנתונים הדרושים כדי לבסס את הבנתו בנוגע למבנה הבעלות של לקוחות בסיכון גבוה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי RBI היה נתון לחקירת הרגולטור האוסטרי מאז 2016, לאחר ששמו הוזכר ב"מסמכי פנמה". 

בחודש שעבר, ה-FMA הטילה קנס בסך 414,000 אירו על הבנק האוסטרי HYPO Vorarlberg Bank AG, בשל הפרות דומות. בהודעה שפורסמה באותה עת נמסר כי הבנק כשל לבדוק בצורה נאותה את זהותם של נהנים סופיים בחשבונות של לקוחות בסיכון גבוה, והסתמך באופן שיטתי על צד שלישי כדי שיעשה זאת, עד שהדבר העמיד בספק את יכולתו העצמית למלא אחר דרישות הרגולציה בהקשר זה. עוד נקבע, כי הבנק כשל להגיש דיווחים על פעולות חשודות. עם זאת, ה- FMA הודיעה כי תבחן בשנית את פסיקתה כנגד שני הבנקים, לאחר שאלה ערערו בפניה על החלטתה. 

פורסם 12-04-2018