חברת Aegis Capital Corp, העוסקת במסחר בניירות ערך, תשלם קנס כולל של 1.3 מיליון דולר לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) והרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בארה"ב (FINRA). זאת, על מנת להסדיר אישומים שלפיהם החברה כשלה ליישם מערכות, תכניות ונהלים למניעת הלבנת הון, וכן כשלה להגיש דיווחים על פעולות חשודות ("SARs") הקשורות למסחר בניירות ערך במחיר נמוך. 

עפ"י ממצאי ה-SEC, בין השנים 2014-2012 החברה כשלה להגיש דיווחים על פעולות חשודות הקשורות למאות עסקאות. זאת, למרות שידעה, או שהייתה לה סיבה לחשוד, כי מדובר בעסקאות שבהן נעשה שימוש בברוקר דילר כדי לבצע הונאות. רבות מהעסקאות הללו כללו "דגלים אדומים" שהצביעו על חשש למניפולציה של השווקים, לרבות נפחי מסחר גבוהים בחברות ללא כל פעילות עסקית, וזאת באותו פרק זמן שחברות אלה נקטו פעילות שיווקית מוגברת. Aegis לא הגישה לרשויות דיווחים על פעולות חשודות הקשורות לעסקאות אלה, גם כאשר היא זיהתה באופן ספציפי דגלים אדומים להלבנת הון. 

עוד נמצא, כי Aegis כשלה לנטר ולחקור את פעולות המסחר בשבעה חשבונות DVP אשר ביצעו מסחר במיליארדי מניות של ניירות ערך במחירים נמוכים, שהניב ללקוחות רווח של מיליוני דולרים (בחשבון DVP, לקוחות קונים ומוכרים ניירות ערך שאינם מוחזקים ע"י חברת הברוקראז' אשר מבצעת את המסחר). כמה מהלקוחות הללו היו מוסדות פיננסיים זרים אשר ביצעו עסקאות עבור לקוחותיהם, וזאת מבלי שזהותו של איש מהם הייתה ידועה ל- Aegis. גם לאחר שחברת הסליקה של  Aegis התריעה בפניה על "דגלים אדומים" להלבנת הון ועל עסקאות חשודות ספציפיות בניירות ערך במחיר נמוך, התרעות אלה הושתקו על ידי קציני הציות שלה. החברה אמנם סגרה חלק מהחשבונות שבהם התבצעה הפעילות החשודה, אך נמנעה כאמור מדיווח לרשויות, ואף נמנעה מלחקור מדוע מערכות הבקרה הפנימיות כשלו לאתר את הפעולות החשודות. 

פורסם 02-04-2018