רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הודיעה השבוע (26.03.18) כי חברת Kinross Gold Corporation תשלם 950,000 דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA, החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים. זאת, מבלי להודות או להכחיש את האישומים נגדה. 

Kinross Gold היא חברה קנדית העוסקת בכריית זהב באפריקה, דרום אמריקה ורוסיה. עפ"י ממצאי ה-SEC, במשך מספר שנים כשלה החברה ליישם בקרות נאותות בשתי החברות הבנות שלה באפריקה, Tasiast Mauritanie Limited SA ו- Chirano Gold Mines Ltd, וזאת למרות שידעה כי בחברות אלה לא קיימת תכנית ציות נאותה למניעת שחיתות, בעת שרכשה אותן ב-2010. גם לאחר שיישמה בקרות למניעת שחיתות בשתי החברות, היא כשלה לתחזק אותן בצורה נאותה. כתוצאה מכך, Kinross  העניקה חוזה לוגיסטי רווחי לחברה שזכתה לעדיפות מצד נציגי ממשלת מאוריטניה, למרות שחברה זו לא עמדה בנהלי המכרזים של Kinross.

בנוסף, Kinross התקשרה עם יועץ בעל קשרים פוליטיים כדי שיסייע לה להשיג חוזים עם ממשלת מאוריטניה, מבלי שביצעה לגביו בדיקת נאותות מוגברת כנדרש. כמו כן, החברה שילמה לספקים ויועצים, תוך שהכספים נלקחים מתקציבי "קופה קטנה" שלא נרשמו בספרי החברה. כתוצאה מכך, נמצא כי החברה הפרה את תקנות הספרים והדיווח הפנימי של חוקי ניירות הערך בארה"ב. 

ה-SEC הדגישה בהודעתה שהמקרה ממחיש כי חברות צריכות להפנות תשומת לב מיוחדת לתיקון בקרות פנימיות במסגרת תהליכי רכישה של חברות אחרות, כדי למזער את הסיכון שכספי החברה ינוצלו למטרות בלתי מאושרות. לצד זאת, במסגרת ההסדר התחשבה ה-SEC בצעדים שנקטה Kinross לתיקון הליקויים, לרבות ביצוע ביקורות, יישום מערכת חדשה להקצאת משאבים שתאפשר פיקוח הדוק יותר על הוצאות כספיות, וכן החלפת עובדים בשתי החברות הבנות שלה באפריקה. 

פורסם 29-03-2018