הפיקוח על הבנקים שלח לאחרונה (22.03.18) מכתב לתאגידים הבנקאיים, שבו הוא מזכיר כי בהתאם לצו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים, ניתן לראות כתעודת זהות גם תעודת עולה, עד 30 ימים מיום הנפקתה, וזאת בכל הנוגע לזיהוי ורישום פרטי זיהוי של לקוח.

עפ"י הכתוב, המכתב נשלח על רקע פניית משרד העלייה והקליטה לבנק ישראל, שבה נטען כי עולים חדשים נדרשים לכאורה להציג תעודת זהות כתנאי לפתיחת חשבון בנק, חרף ההוראה האמורה, לפיה ניתן להסתפק בזיהוי על סמך תעודת עולה. 

על רקע זה, מבקש הפיקוח מהבנקים לוודא כי נהלי הבנק מאפשרים פתיחת חשבונות על פי תעודת עולה, וכי העובדים במערך הסניפים מודעים לכך. 

פורסם 26-03-2017