בית המשפט המחוזי בירושלים הורה ביום חמישי האחרון (25.01.18) על פירוקה של עמותת לג'נת אלעמל אלזראעי (מס' עמותה 580255172), בעקבות עתירת רשם העמותות (מדינת ישראל-רשם העמותות נ' עמותת לג'נת אלעמל אלזראעי). 

בתאריך 06.04.17 עתר רשם העמותות לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לפרק את העמותה, על בסיס שתי עילות עיקריות: האחת, שהעמותה מאפשרת שימוש בתעודת הרישום לצורך גיוס כספים בחו"ל (ולכל הפחות באוסטרליה) למטרות טרור. בהקשר זה נטען שהעמותה מגייסת, או מאפשרת לאחרים באמצעות תעודת הרישום ובידיעתה המלאה, לגייס כספים לטובת ארגון בשם UAWC (Union Agricultural Work Committees), אשר מחזיק משרד ברמאללה ולטענת הרשם עוסק בטרור.  טענה נוספת שהעלה הרשם היא, שהעמותה אינה מקדמת את מטרותיה הרשומות, בנסיבות המקימות עילת פירוק. 

השופט אלכסנדר רון, שדן בעתירה, פסק כי מרבית הראיות שהוגשו ביחס לתכליתה האמיתית של העמותה לוקות בקשיים ראייתיים, וכי בהיעדר עדויות ישירות וקבילות על מה שנעשה באמצעות תעודת הרישום של העמותה באוסטרליה, לא ניתן לקבל את טענותיו של הרשם כמוכחות. עם זאת, השופט רון קבע כי העמותה לא הצליחה להציג פעילות לגיטימית המתנהלת במסגרת מטרות העמותה, וכי לא הוכח כי היא אכן פועלת להגשמת המטרות שעל בסיסן הוקמה  (קרי, "לקדם את המחקר והפיתוח בנושאים חקלאיים", "לפעול למען רווחת האיכר"), דבר המהווה עילת פירוק. נוסף על כך, הצביע השופט על כשלים נוספים בהתנהלות העמותה, ובכלל זה אי-גילוי נאות מצד מנהל העמותה, ח'אלד הידמי, בדבר היותו מנהל ארגון UAWC ברשות הפלסטינית. לאור כל זאת, הורה השופט רון על פירוק העמותה, ומינה את רשם העמותות למפרק. 

פורסם 31-01-2018