Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, פרסם לאחרונה את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2016, לפיו מדורגת ישראל במקום ה-28 מתוך 176 מדינות. עבור ישראל מדובר בעלייה של 4 שלבים לעומת שנת 2015, בה הייתה מדורגת במקום ה-32, ובסה"כ בעלייה של 9 שלבים מאז שנת 2014, בה הייתה ישראל מדורגת במקום ה-37.

הדירוג הנוכחי של ישראל מעמיד אותה במקום השני במסגרת החטיבה האזורית של המזרח התיכון וצפון אפריקה, אחרי איחוד האמירויות הערביות שדורגה במקום ה-24.

בראש המדינות הנקיות משחיתות עומדת דנמרק, זו השנה השלישית ברציפות, עם הציון 90, יחד עם ניו-זילנד שקיבלה את אותו הציון. אחריהן מדורגות פינלנד (89), שבדיה (88), שוויץ (86), נורבגיה (85) וסינגפור (84).
המדינות הנמצאות בתחתית הרשימה הן סומליה, דרום סודן וצפון קוריאה. מדינות נוספות שנמצאות בתחתית הדירוג: סוריה, תימן, סודן, לוב ואפגניסטן.

מדד תפישת השחיתות (CPI) מציג את היקפי השחיתות בסקטור הציבורי במבט השוואתי בעולם. המדד מאגד מקורות מידע שונים אשר מבטאים תפישות של אנשי עסקים ומומחים מדיניים בנוגע לשחיתות במגזר הציבורי, והוא מתבסס על "תפישת שחיתות" משום שקשה להעריך את הרמה הכללית של שחיתות במדינות/טריטוריות שונות בהתבסס על מידע אמפירי בלבד, אשר במקרים רבים מעיד על טיב ויעילות מנגנוני האכיפה ולא על מידת השחיתות. לפיכך, נבחנות המדינות עפ"י תפישת שחיתות שמתבססת על מקורות מידע מאושרים ממוסדות עצמאיים המתמחים בניתוח האקלים השלטוני והעסקי.

פורסם 2017-02-02